Fagblogg

18. mars 2018

Hva er krisepsykologi?

Selv om krisepsykologi som begrep først har blitt kjent blant folk flest de siste tiår, har kriseintervensjon som arbeidsmetode vært i bruk fra tidlig i forrige århundre. I krigssituasjoner skjønte befal (og he…

Mer

13. februar 2018

Overgrep rammer mange

Det har vær mye fokus på seksuelle overgripere den siste tiden. Spesielt har det blitt framhevet hvor lite overgriperne skiller seg ut fra andre mennesker, på at de kan være ”hvem som helst” - en hyggelig nabo…

Mer

15. desember 2017

Fellesskap og samhold i kriser

I de snart 40 år som har jeg har arbeidet med mennesker som opplever kriser og katastrofer har jeg fått innblikk i menneskers reaksjoner når vi trues på livet eller mister kjære. Situasjoner kan kreve flukt og …

Mer

16. november 2017

Voldtekt har store konsekvenser

I min praksis ved Senter for Krisepsykologi har jeg gjennom samtaler med erfarne klinikere og egen klinisk praksis sett hvor mye det å bli voldtatt kan påvirke et menneskeliv. Samtidig viser statistikken at i N…

Mer

01. november 2017

Å være student i praksis ved Senter for Krisepsykologi

Som student på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen er siste studieår tid for eksternpraksis. Endelig er tiden kommet hvor vi skal ut til de ulike arbeidsplassene og få ordentlig smaken på j…

Mer

27. juni 2017

Å leve med alvorleg sjukdom

Dette innlegget er skrive på bakgrunn av samtalar med pasientar, deira familiemedlemmer og med helsepersonell, gjennom mange år som psykolog på helsepsykologi-feltet.

Mer

16. mai 2017

Knuse drømmer skånsomt

Noen blir fotballproffer, popstjerner eller dansere, men statistisk sett er det ganske få som oppfyller barndomsdrømmen om rikdom og berømmelse. Vi blir stort sett helt «vanlige folk». Så på hvilket tidspunkt i…

Mer

08. februar 2017

Bruk av tolk i behandling

Migrasjon bidrar til at stadig flere innbyggere i Norge har et annet morsmål enn norsk, og dermed øker sannsynligheten for at helsepersonell må benytte tolk i behandling. De siste 9 årene har jeg arbeidet mye m…

Mer

13. januar 2017

Voldtekt: Skyld og skam – å være et offer – anmelde og ikke bli trodd

I dette innlegget velger jeg å fokusere på kvinner som blir voldtatt. Jeg har hørt mange kvinner fortelle om voldtekt, om store psykiske belastninger for dem – og om menn som går fri. I over 30 år har jeg hørt …

Mer

18. oktober 2016

Hjelp til hjelpere: en gammel tanke – en ny trend?

Hjelpere må vise omsorg, samtidig som de må kunne utføre jobben sin profesjonelt. Empati er en nødvendig forutsetning for alle hjelpere, men dette er et to-egget sverd: de må ikke bli så følelsesmessig engasjer…

Mer

26. september 2016

Voldtekt rammer kvinner på mange livsområder

Jeg har fulgt opp kvinner som har opplevd voldtekt i 30 år, både enkeltvis og i gruppe. Voldtekt gir noen av de sterkeste etterreaksjonene som vi kjenner innen traumeområdet. Alle opplever ettervirkninger og så…

Mer

24. august 2016

Sorgmelding og sorgdiagnose

Det er svært positivt at det nå presses frem en endring i sykemeldingsordningene som kan gjøre at mennesker som nettopp har opplevd et dødsfall kan få en sorgmelding i stedet for en sykemelding hvor legen sette…

Mer

24. juni 2016

Om å forske på sorg og krise

«Ripper opp i sårene»? Ripper man opp i sårene til sørgende og traumatiserte mennesker når forskere spør dem om å delta i forskning? Er det forsvarlig å spørre foreldre som har opplevd å miste et barn i selv…

Mer

28. mai 2016

En psykologistudents erfaringer fra praksis i Sør Afrika

Senter for Krisepsykologi driver sammen med kollegaer fra Kings College i London Children and War Foundation, en veldedig stiftelse med målsetting om å utvikle evidensbaserte tilbud til barn traumatisert av kr…

Mer

09. mai 2016

Spørsmål om Voldtekt

De fleste av oss kjenner noen som har opplevd voldtekt, men det kan være at vedkommende ikke har fortalt om det. En studie viser at 9,4 % av norske kvinner og 1,1% av norske menn har blitt voldtatt. 1 av 3 har …

Mer

07. april 2016

Når ansatte er i sorg

Alle store og mellomstore virksomheter vil i løpet av et år oppleve at en ansatt blir alvorlig syk, dør eller mister en av sine nærmeste. Nyere forskning har avdekket mye uhelse som følge av tap ved død. Foreld…

Mer

04. mars 2016

Akutte kriser krev langsiktig tenking

Den nye innvandrings- og integreringsministeren, Sylvi Listhaug, seier ho skal skape skattebetalarar heller enn sosialklientar av flyktningane som får opphald i Noreg. Skal ho klare det, anbefaler vi å satse på…

Mer

07. januar 2016

Den livgivende, men besværlige søvnen

Hvor viktig søvn er for oss avspeiles i folketradisjon, film, musikk, eventyr og språk. «Tornerose sov i 100 år», «Du skal ikkje sova bort sumarnatta», «Sleepless in Seattle», «While you were sleeping». Vi snak…

Mer

07. desember 2015

Døyr ikkje folk lenger?

I mange år har eg hatt for vane å lese dødsannonsene i avisa. Dette er ein informasjon som eg finn viktig, både som privatperson, og fordi eg arbeider mykje med krise-psykologi, med alvorleg sjuke, og etterlatn…

Mer

10. november 2015

Barn og sprøytestikk (vaksinering)

Siden svine- og fugleinfluensafrykten herjet nyhetsspaltene og både barn og voksne vaksinerte seg i hopetall har jeg fulgt med i faglitteraturen rundt barn og frykt for nålestikk. Egentlig ikke en ny interesse,…

Mer

24. september 2015

Å besøke et hendelsessted

For en tid tilbake passerte vi 5-års dagen for terrorangrepet 22. juli 2011. Som tidligere år ble også denne dagen markert både i regjeringskvartalet og på Utøya. For etterlatte er dette en helt spesiell dag, o…

Mer

04. september 2015

Liv og død i sosiale medier

Hvordan forholde seg til avdødes profiler i sosiale medier? Dette er for mange et vanskelig dilemma i en ellers krevende sorgprosess. For enkelte blir profilen et viktig minnealbum. For andre kan dette være en …

Mer

26. august 2015

La gode ideer blomstre – trim ute i det fri

I mange år har jeg opplevd at en løpe- eller spasertur utløser gode ideer, hjelper meg planlegge en forelesning eller bringer løsning på et problem jeg funderer på. Som yngre stipendiat hadde jeg med diktafon o…

Mer

11. juli 2015

Omsorg for hverandre

Jeg har tilbrakt noen dager på spansk sykehus denne sommeren. En blandet opplevelse. Kommunikasjon om tilstand og hva som skulle skje fremover var bortimot fraværende. Som pasient, og som utenlandsk pasient ute…

Mer

28. juni 2015

"Bare" en venn?

Venner er svært viktige for oss, og spiller en stor rolle i våre liv.  Likevel er venner en gruppe som ofte ikke er sett i sorgsammenheng.

Mer

17. juni 2015

Sommerhilsen til barnas gode hjelper

Jeg har merket meg at mange finner fram litt ekstra tungt og tankevekkende stoff til å stimulere hjernecellene også i sommer-varmen. Her kommer noe om barn. Det jeg for meg selv har kalt den nye barnepsykologie…

Mer

08. mai 2015

Noen tanker på frigjøringsdagen

I en reportasje i VG i går kunne vi lese utdrag fra stiler skrevet av norske barn i en stilkonkurranse i okt 1946 med temaet «Skriv om dine sterkeste krigsminner».  Det gjorde inntrykk å lese om barnas opplevel…

Mer

14. april 2015

Når far dreper mor, skal barna ha kontakt med far?

I de siste dagene har Dagbladet satt et prisverdig søkelys på barn som opplever at far dreper mor. For et barn er dette det totale tap av beskyttelse: Å miste begge foreldrene sine fordi den ene dreper den andr…

Mer

31. mars 2015

Nettverksdugnad etterlyses

Det å få en kreftdiagnose beskrives ofte som en krise og livsendrende opplevelse uansett alder. Spesielt yngre kreftpasienter med hjemmeboende barn opplever dramatiske endringer og utfordringer i livene sine. I…

Mer

01. oktober 2014

Når et familiemedlem myrdes

Gjennom årene har jeg fulgt opp mange familier etter at de har fått et familiemedlem myrdet, mange over en rekke år. Ikke slik at de trenger terapi med timer hver uke gjennom år, nei mer slik at de i årene et…

Mer

01. oktober 2014

Bør foreldre se sitt døde barn etter en dødfødsel?

Det er noen ganger ny forskning er ubehagelig å lese fordi den passer dårlig med egne erfaringer og det en har trodd på som en etablert sannhet. Men det er kort vei mellom det mange tror på, og mytedannelse. De…

Mer