Undervisning og faglig påfyll

Meget godt samarbeid

"Os kommune har gjennom flere alvorlige hendelser fått bistand fra Senter for Krisepsykologi. Samarbeidet med SfK skjer både i forkant av hendelser med undervisning som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag, og i etterkant av hendelser med oppfølging og hjelp."

Samarbeidet med Kfk skjer i forkant av hendelser med undervisning, noe som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag. 

Os kommune får hjelp med de vanskeligste sakene både for pårørende og med ivaretakelse av hjelperne etter ulykker og saker som har gått inn på dem. 

Nils-Petter Borge
Kommunalsjef Helse, omsorg og beredskap
Os Kommune

Flere anbefalinger

04. mars 2016

Klinikk for krisepsykologi har arbeidet på mange nivåer med hendelser, spesielt opp mot pårørendesenteret som Equinor (Statoil) oppretter når noe alvorlig har skjedd. Senteret har bistått med råd og veiledning til direkte berørte familier, pårørende, arbeidskolleger og ledelse.

31. mai 2016

Samarbeidet med Kfk skjer i forkant av hendelser med undervisning, noe som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag. Os kommune får også hjelp med de vanskeligste sakene både for pårørende og med ivaretakelse av hjelperne etter ulykker og saker som har gått inn på dem.