Beredskapsavtale med Equinor (tidligere Statoil)

En sentral del av vår beredskap

“Statoils beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår beredskap”

Klinikken gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed, og de mange som har assistert de direkte rammede. Klinikken kurser i tillegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani
Overingeniør beredskap
Statoil

Flere anbefalinger

04. mars 2016

Klinikk for krisepsykologi har arbeidet på mange nivåer med hendelser, spesielt opp mot pårørendesenteret som Equinor (Statoil) oppretter når noe alvorlig har skjedd. Senteret har bistått med råd og veiledning til direkte berørte familier, pårørende, arbeidskolleger og ledelse.

31. mai 2016

Samarbeidet med Kfk skjer i forkant av hendelser med undervisning, noe som forbereder oss og gjør oss bedre og tryggere i vår hverdag. Os kommune får også hjelp med de vanskeligste sakene både for pårørende og med ivaretakelse av hjelperne etter ulykker og saker som har gått inn på dem.